ทัวร์ทะเล03กะรน ปริ๊นเซส โฮเทล

โปรแกรมทัวร์สวัสดี ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
: ทัวร์ทะเล 03
พักที่โรงแรม กะรน ปริ๊นเซส โฮเทล
Karon Princess Hotel, Karon Beach

Karon Princess Hotel
Superior Room / Karon Beach
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม พักเพิ่มคืนละ
01 พ.ย. – 19 ธ.ค. 5300 3500 1900 2900
20 ธ.ค. – 20 ม.ค. 5800 3500 1900 3500
21 ม.ค. – 30 เม.ย. 5300 3500 1900 2900
01 พ.ค. – 31 ต.ค. 3800 3500 1900 1500
พักห้อง Deluxe เพิ่มคืนละ 300 บาท , พักห้อง Junior Suite เพิ่มคืนละ 1500 บาท
Gala dinner : Chrismas’s Eve 24 ธันวาคม ผู้ใหญ่ 2,500 เด็ก 4-12yr. 1,250
Gala dinner : New Year’s Eve
31 ธันวาคม ผู้ใหญ่ 3,000 เด็ก 4-12yr. 1,500  

รายละเอียดทัวร์ภูเก็ต3วัน2คืน โปรแกรมทัวร์โดยย่อ (ดูโปรแกรมเต็มคลิกที่นี่)
วันแรก ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตดินแดนทะเลงาม นำส่งเข้าที่พัก
วันที่สอง ทัวร์หมู่เกาะพีพีพาท่านชมความงามของหมู่เกาะพีพีโดยเรือขนาดใหญ่ 380 ที่นั่ง
วันที่สาม ทัวร์ล่องเรืออ่าวพังงา ดินแดนร้อยเกาะ เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี ถำลอด ส่งสนามบิน

error: Content is protected !!