เขารังภูเก็ต

จุดชมวิวเขารัง
ภูเก็ต

สวนสาธารณะเขารังภูเก็ต

เขารัง เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ในตัวเมืองภูเก็ต มีทางรถยนต์ขึ้นไปได้โดยสะดวก ด้านบนเขารังเป็นจุดชมวิวเมืองภูเก็ต มองเห็นบ้านเรือนที่อยู่ด้านล่าง และสามารถมองไปได้ไกลถึงทะเล เกาะเล็กๆ ใกล้ภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดทำสวนสุขภาพ สวนสาธารณะไว้เพื่อเป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อน ให้กับชาวภูเก็ต มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับการมาพักผ่อน และนอกจากนี้บนเขารังยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระยารัษฎาณุประดิษฐ์อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

เขารัง เดิมมีชื่อว่า “เขาหลัง” เนื่องจากอยู่ด้านหลังตัวเมืองภูเก็ต เปรียบเสมือนหลังบ้านของภูเก็ต ส่วนหน้าบ้านของภูเก็ตคือบริเวณตัวเมืองด้านสะพานหิน

จุดชมวิวเขารัง โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้ทำการสร้างศาลาชมวิว “หอเกียรติยศ 100 ปี” ก่อสร้างด้วยอารยสถาปัตย์มีความสวยงามและมีสะพานยื่นออกไปชมวิวได้มากกว่า 180 องศา ในส่วนของศาลาชมวิวจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2557

เขารังภูเก็ต

เขารังจุดชมวิวเมืองภูเก็ต

error: Content is protected !!