หาดในทอน

หาดในทอน
ภูเก็ต

หาดในทอน

หาดในทอน ภูเก็ต
หาดในทอน เป็นอีกหนึ่งหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถไปทางทิศใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร นับจากที่ทำการอุทยานที่อยู่ ในบริเวณหาดในยาง หาดในทอนเป็นอีกหนึ่งหาดที่มีเม็ดทรายขาวละเอียด บริเวณเหนือหาดมีทิวสนขึ้นสลับกันประปราย หาดในทอนนับเป็น อีกหนึ่งมุมสงบของหาดในเกาะภูเก็ตแห่งนี้

จุดเด่น
– มีความเงียบสงบมาก
– หาดทรายสีขาวละเอียด
– มีโรงแรมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางอยู่บริเวณตรงข้ามชายหาดอยู่พอประมาณ
– มีร่มชายหาดไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยว
– มีแหล่งช๊อปปิ้ง แพ็คเกจทัวร์
– มีร้านอาหารขนาดเล็กอยู่พอสมควร

จุดด้อย
– การเดินทางไปยังหาดมีระยะทางค่อนข้างไกล หากนับจากทางถนนสายหลัก

การเดินทาง
การเดินทางมายังหาดในทอน หากเดินทางมาจากตัวเมือง จากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ใช้เส้นทางถนนสายหลักไปยังสนามบิน เมื่อถึงสามแยกทางไปสนามบิน ให้เลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร (ทางเข้าหาดในยางจะอยู่ทางเลี้ยวซ้ายนี้เช่นกัน ประมาณ 100 เมตร ทางซ้ายมือ) จะถึงซอยทางเข้าหาดในทอนทางซ้ายมือ โดยภายในซอยจะพบทางแยกอีกครั้ง จากทางแยกนี้ให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบหาดในทอนติดถนนเรียบชายหาด

error: Content is protected !!