จูงมือแม่เที่ยวทะเล โปรสุดคุ้มให้ลูกพาแม่ทัวร์ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต โปรท่องเที่ยววันแม่

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ สวัสดี ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
จูงมือแม่เที่ยวทะเล

จูงมือแม่เที่ยวทะเล ทัวร์ภูเก็ต3วัน2คืน

วันแรก ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตดินแดนทะเลงาม + ชมสยามนิรมิตโชว์
XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯที่คอยต้อนรับท่าน
XX.XX น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต
XX.XX น. ถึงโรงแรมที่พักเช็คอินท์เข้าห้องพัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น. รถรับจากที่พักเพื่อเดินทางไปที่โรงละครสยามนิรมิตภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต ทานบุฟเฟต์ที่สยามนิรมิตภูเก็ต

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ บรรยากาศแบบไทยๆ (มื้อที่ 1) International Buffet Dinner ที่ภัตตาคารสวัสดี
20.30 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ที่มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ ตระการตา บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยแต่โบราณได้อย่างสมบูรณ์ สะท้อนถึงวิถีความเป็นอยู่แบบไทยซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน บรรจบลงตัวที่สยามนิรมิตแห่งนี้
21:50 น. จบการแสดง นำท่านกลับถึงโรงแรมที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

จูงมือแม่เที่ยวทะเล ทัวร์เกาะพีพี

วันที่สอง ทัวร์หมู่เกาะพีพีพาท่านชมความงามของหมู่เกาะพีพี ทรายขาวริมหาดรอท่านมาสัมผัส ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นปลาสวยงามมากมายเวียนว่ายรอบๆตัว ตามโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
06:00 น. รับประทาน (มื้อที่ 2) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07:00 น. รถรับจากโรงแรม (เวลารับที่แน่นอนแต่ละโซนจะแจ้งลูกค้าในเวาเชอร์ทัวร์)
08:30 น. เรือออกจากท่าเรือรัษฎา
10:00 น. ส่งผู้โดยสารที่ท่าเรืออ่าวต้นไทร
10:30 น. สนุกกับโปรแกรมเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ที่หน้าหาดสามอ่าว
12:00 น. พาเที่ยวชมบริเวณรอบเกาะพีพีเล ที่หน้าอ่าวมาหยา, อ่าวโล้ะสะมะ, อ่าวปิเละ, ผ่านถ้ำไวกิ้ง
12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะพีพี (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
14:45 น. เรือออกจากท่าเรืออ่าวต้นไทร เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
16:30 น. เรือถึงท่าเรือรัษฎา ส่งกลับที่พัก
17.30 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก เวลาส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์ภูเก็ต ทานอาหารคำ่ริมสะนำ้ บรรยากาศซันเซ็ท

18.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารคำ่ บรรยากาศซันเซ็ทริมสระนำ้ชั้นบนดาดฟ้าโรงแรม (มื้อที่ 4)
(อภินันทนาการฟรีจากทัวร์ทะเลให้กับลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปที่ท่องเที่ยวพร้อมคุณแม่)
19.00 น. ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์ภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต

วันที่สาม พักผ่อนชายหาดหน้าโรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบิน
07.30 น. รับประทาน (มื้อที่ 5) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
XX.XX น. ลูกค้าเช็คเอ้าต์เก็บสัมภาระเตรียมพร้อม
XX.XX น. เดินทางออกจากโรงแรม, ระหว่างทางแวะให้ซื้อของฝาก
XX.XX น. ส่งลูกค้าถึงสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

พักที่โรงแรม Grand Sunset Hotel หน้าหาดกะรน

ห้องพักที่แกรนด์ซันเซ็ทโฮเทล

สระนำ้ชั้นดาดฟ้าโรงแรม

ค่าทัวร์คนละ 4,999 บาท

ค่าทัวร์รวม
1. ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (รวมอาหารทั้งหมด 5 มื้อ)
2. บัตรเข้าชมสยามนิรมิตภูเก็ตโชว์ พร้อมบุฟเฟต์ดินเนอร์
3. ทัวร์เกาะพีพี 1วัน โดยเรือใหญ่ พร้อมอาหารเที่ยง
4. อาหารมื้อคำ่ริมสระนำ้ชั้นดาดฟ้า บรรยากาศซันเซ็ท
5. รถรับส่งไปและกลับระหว่างสนามบิน – โรงแรม และรถรับส่งสถานที่ในโปรแกรมทัวร์
6. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว *เงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าทัวร์ไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับภูเก็ต
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าซักรีด, มินิบาร์, อาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งเองในโรงแรม

error: Content is protected !!