ทัวร์อ่าวพังงาเคนูเรือใหญ่

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยู่มาก เป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ป่าโดยรวมทั้งจังหวัด 190,265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.17 ของเนื้อที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ (พ.ศ. 2539) เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานับตั้งแต่เขตอำเภอเมืองพังงา เลียบตามชายฝั่งจนถึงเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และบริเวณพื้นน้ำในทะเลอันดามัน ซึ่งมีพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น

ทัวร์อ่าวพังงาเคนูเรือใหญ่

ทัวร์อ่าวพังงาเคนูเรือใหญ่

โปรแกรมอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู-พายเรือเคนูที่เกาะห้อง เกาะพนัก เรือใหญ่ 
07.30 น. รถรับจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรืออ่าวปอ
09.20 น. เดินทางสู่อ่าวพังงาโดยเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีเครื่องดื่ม อาหารว่าง บริการสำหรับท่านอย่างเต็มที่
10:20 น. ถึงเกาะพนักล่องเรือแคนู ชมทัศนียภาพ ตามถ้ำต่างๆได้แก่ ถ้ำค้างคาว ถ้ำโกงกาง ถ้ำมุด ถ้ำไอติม ถ้ำโจรสลัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับน้ำว่าจะสามารถเข้าชมได้กี่ถ้ำในแต่ละวัน โดยใช้เวลาในแต่ละถ้ำประมาณ 50 นาที
11:40 น. เรือออกจากเกาะพนักเดินทางไปยังเกาะห้อง ซึ่งมีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยใช้เรือแคนนูล่องชมทิวทัศน์ในลากูน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ลากูนคือ Leaving Room และ Honey moon room โดยใช้เวลาประมาณ 50 นาที
11:50 น. ถึงอ่าวลิงดำน้ำชมความงามของปะการังและฝูงปลาสวยงาม เดินทางไปยังเกาะพีพีดอนเซ็นเตอร์ของเกาะ
13:00 น. ทานอาหารบุปเฟ่ในเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารที่ปรุงร้อนๆบนเรือ มีเมนูอาหารกลางวันบริการถึง 9 อย่าง พร้อมกับออกเรือเพื่อเดินทางไปสู่เขาพิงกัน หรือเขาตาปู ที่ชาวต่างชาติรู้จักในนาม James Bond Island ให้ท่านได้ถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกโดยใช้เวลาประมาณ 50 นาที
14:30 น. ออกเดินทางเพื่อไปเล่นน้ำหรือหัดพายแคนูด้วยตนเองที่เกาะละวะ หรือ เกาะนาคา
15:00 น. เล่นน้ำที่ชายหาดประมาณ 1 ชั่วโมง
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ รถรอนำท่านส่งที่พัก
17.30 น. ส่งท่านกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

อัตราค่าบริการทัวร์อ่าวพังงาเคนู เรือใหญ่
ผู้ใหญ่ชาวไทย/ชาวต่างชาติ เด็กชาวไทย/ชาวต่างชาติ อายุ 4-11 ขวบ
คนละ 1100 บาท คนละ 900 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ชาวไทย ผู้ใหญ่60/เด็ก30 ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่300/เด็ก100

 

ค่าบริการรวม
1. รถรับส่งจากโรงแรมที่พักโซนตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มท่านละ 100-650บาท
2. อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
3. เรือเคนู+คนพาย+อุปกรณ์เสื้อชูชีพ
4. ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการบนเรือ
5. มัคคุเทศก์นำเที่ยว ภาษาไทย/อังกฤษ
6. ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มนักท่องเที่ยว
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศโดยไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้
โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นที่สุด

ทัวร์อ่าวพังงาเคนู

error: Content is protected !!