โปรเมษาท้าแดด ภูเก็ต สิมิลัน 3วัน 2คืน

โปรเมษาท้าแดด ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน 3วัน2คืน

เมษาท้าแดด ภูเก็ต สิมิลัน 3วัน 2คืน

ทัวร์ภูเก็ตเกาะสิมิลัน3วัน2คืน โปรเมษาท้าแดด

วันแรก ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตดินแดนทะเลงาม
XX:00 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ตพบตัวแทนบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับ
XX:00 น. เข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เกาะสิมิลัน

วันที่สอง หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ของคนรักทะเล ทะเลสวย หาดทรายขาวๆ น้ำทะเลใสๆ รอคอยการมาเยื่อนของนักท่องเที่ยวตามโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
05:30 น. รับอาหารเช้าแบบกล่อง (1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
06:00 น. รถรับจากโรงแรม (เวลารับที่แน่นอนแต่ละโซนจะแจ้งลูกค้าในเวาเชอร์ทัวร์)
08:00 น. ถึงท่าเรือทับละมุ จ. พังงา เพื่อเช็คอิน และรับอุปกรณ์
08:30 น. มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือ Speed Boat
10:00 น. ถึงหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ 9 เตรียมตัวเพื่อเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง (1ชม.) ซึ่งเป็นจุดแรกที่จะได้ชมความงดงามของท้องทะเลแห่งหมู่เกาะสิมิลัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะ 8 เพื่อดำน้ำดูปะการัง
12:00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง (2) Set Menu บนเกาะ 8 โดยทีมงานไกด์ที่คอยให้บริการอย่างเป็นกันเอง
13:30 น. หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง ออกเดินทางชมความงดงามของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ 7 ซึ่งเป็นจุดที่มีความงดงามของธรรมชาติ ชมหินกะโหลก (หินปูซาร์) สัญลักษณ์ของเกาะ 7 สัมผัสกับชีวิตสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ชมแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์ หลังจากนั้นไปที่เกาะที่ 4 เพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามของเกาะและดำน้ำชมปะการัง
15:30 น. อำลาสิมิลัน ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ
17:00 น. เรือเดินทางถึงท่าเรือทับละมุ
18.30 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก เวลาส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย

ของฝากจากภูเก็ต

วันที่สาม เวลาส่วนตัว + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบิน
08:00 น. รับประทาน (3) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เวลาส่วนตัวให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 น. เช็คเอ้าต์ เก็บสัมภาระ
XX:00 น. รถรับจากโรงแรม, แวะซื้อของฝากจากภูเก็ตระหว่างทางและนำท่านส่งสนามบิน

ค่าทัวร์รวม
1. ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (รวมอาหารทั้งหมด 3 มื้อ)
2. ทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน โดยเรือ Speed Boat พร้อมอาหารเที่ยง
3. รถรับส่งไปและกลับระหว่างสนามบิน – โรงแรม และรถรับส่งสถานที่ในโปรแกรมทัวร์
4. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว *เงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าทัวร์ไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับภูเก็ต
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าซักรีด, มินิบาร์, อาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งเองในโรงแรม

พักที่โรงแรม ดิ แอชลีย์ พลาซ่า ป่าตอง โฮเต็ล แอนด์ สปา
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

โรงแรมเดอะแอซลี่พลาซ่าป่าตองโฮเทลแอนด์สปา

error: Content is protected !!