ทัวร์ทะเล03

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ สวัสดี ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์ทะเล 03

ทัวร์ทะเล03 ทัวร์ภูเก็ตวันแรก ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตดินแดนทะเลงาม
XX:00 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ตพบตัวแทนบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับ
XX:00 น. นำท่านเดิน ทางจากสนามบินไปยังที่พักตามที่ท่านเลือก
XX:00 น. เข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์ทะเล08 ทัวร์เกาะพีพีเรือใหญ่วันที่สอง ทัวร์หมู่เกาะพีพีพาท่านชมความงามของหมู่เกาะพีพี ทรายขาวริมหาดรอท่านมาสัมผัส ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นปลาสวยงามมากมายเวียนว่ายรอบๆตัว ตามโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
06:00 น. รับประทาน (1) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07:00 น. รถรับจากโรงแรม (เวลารับที่แน่นอนแต่ละโซนจะแจ้งลูกค้าในเวาเชอร์ทัวร์)
08:30 น. เรือออกจากท่าเรือรัษฎา
10:00 น. ส่งผู้โดยสารที่ท่าเรืออ่าวต้นไทร
10:30 น. สนุกกับโปรแกรมเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ที่หน้าหาดสามอ่าว
12:00 น. พาเที่ยวชมบริเวณรอบเกาะพีพีเล ที่หน้าอ่าวมาหยา, อ่าวโล้ะสะมะ, อ่าวปิเละ, ผ่านถ้ำไวกิ้ง
12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะพีพี (2) พักผ่อนตามอัธยาศัย
14:45 น. เรือออกจากท่าเรืออ่าวต้นไทร เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
16:30 น. เรือถึงท่าเรือรัษฎา ส่งกลับที่พัก
17.30 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก เวลาส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์ล่องเรืออ่าวพังงา ทัวร์ทะเลภูเก็ตวันที่สาม ทัวร์ล่องเรืออ่าวพังงา ดินแดนร้อยเกาะ
07.00 น. รับประทาน (3) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
ลูกค้าเช็คเอ้าต์เก็บสัมภาระเตรียมพร้อมนำไปกับรถด้วย
07.45 น. รถรับจากที่พัก (เวลารับที่แน่นอนแต่ละโซนจะแจ้งลูกค้าในเวาเชอร์ทัวร์)
08.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพังงา
10.00 น. แวะชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา
11.00 น. ลงเรือชมอ่าวพังงาด้วยเรือหางยาวท้องแบน (เรือขนาดใหญ่ 40-50ที่นั่ง)
11.45 น. แวะชมเกาะปันหยี
12.15 น. อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อกลางวัน (4) ที่ร้านอาหารบนเกาะปันหยี
14.15 น. แวะชมเขาพิงกัน และเกาะตาปู
15.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ กลับภูเก็ต
16.30 น. ส่งลูกค้าถึงสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์รวม
1. ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (รวมอาหารทั้งหมด 6 มื้อ)
2. ทัวร์เกาะพีพี 1วัน โดยเรือใหญ่ พร้อมอาหารเที่ยง
3. ทัวร์ล่องเรืออ่าวพังงา 1วัน พร้อมอาหารเที่ยง
4. รถรับส่งไปและกลับระหว่างสนามบิน – โรงแรม และรถรับส่งสถานที่ในโปรแกรมทัวร์
5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว *เงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าทัวร์ไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับภูเก็ต
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าซักรีด, มินิบาร์, อาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งเองในโรงแรม

error: Content is protected !!