ทัวร์ทะเล01

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ สวัสดี ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์ทะเล 01

ทัวร์ทะเล 01วันแรก ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ต , ช่วงบ่ายไปทัวร์ดำนำ้ดูปะการังที่เกาะไข่
XX.xx น. เดินทางถึงสถานีขนส่งหรือสนามบินภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ ที่จะคอยต้อนรับท่าน
XX.xx น. นำเข้าที่พัก

ทัวร์ดำนำ้ดูปะการังที่เกาะไข่ทัวร์ดำนำ้ดูปะการังที่เกาะไข่
12.15 – 12.30 น. รถรอรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก ถึงท่าเรือ PNT รับบริการชา-กาแฟ
13.30 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบ PNT โดยเรือสปีทโบ๊ท มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน
14.00 น. มาถึงเกาะไข่ใน เกาะที่ได้รับความนิยมในการดำน้ำของหมู่นักท่องเที่ยว ท่านสามารถดำน้ำ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมการให้อาหารปลาที่ชายหาด ท่านจะได้ใกล้ชิดกับฝูงปลามากมาย หรือท่านอาจจะเลือกพักผ่อนบนชายหาดอันขาวสะอาดได้ตามอัธยาศัย
15:15 น. เดินทางออกจากเกาะไข่ใน ไปยังเกาะไข่นุ้ย ลอยลำเรือให้ลูกค้าได้สนุกกับกิจกรรมดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน ที่มีความงดงาม และพบกับความงามของฝูงปลามากมายหลากหลายนานาพันธุ์
15.50 น. เรือออกจากเกาะไข่นุ้ย ไปเกาะไข่นอก
16.00 น. มาถึงยังเกาะไข่นอก เกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะ ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารฝูงปลา มากมายนานาพันธุ์หลากสีสัน การดำน้ำ หรือการเดินเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวสะอาด
17.00 น. เรือออกเดินทางกลับไปยังท่าเรือ PNT
17:30 น. ถึงท่าเรือ PNT และนำท่านส่งกลับโรงแรมที่พัก
18.30 น. นำท่านกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ท่านสามารถเลือกทัวร์ทางทะเลได้ 1 ทัวร์ค่ะ ทัวร์เกาะพีพีเรือใหญ่, ทัวร์เกาะราชาเต็มวัน

06.30 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ทัวร์ทะเล08 ทัวร์เกาะพีพีเรือใหญ่เลือก >>  หมู่เกาะพีพีพาท่านชมความงามของหมู่เกาะพีพี ทรายขาวริม หาดรอท่านมาสัมผัส ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นปลาสวยงามมากมายเวียนว่าย รอให้ ท่านได้ชื่นชมตามโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

07:00 น. รถรับจากโรงแรม
08:30 น. เรือออกจากท่าเรือรัษฎา
10:00 น. ส่งผู้โดยสาร ที่ท่าเรืออ่าวต้นไทร
พาเที่ยวชมบริเวณ เกาะพีพีเล, อ่ามาหยา, อ่าวโล้ะซามะ, อ่าวปิเละ, ผ่านถ้ำไวกิ้ง
สนุกกับโปรแกรมเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ที่บริเวณอ่าวปะการัง หน้าอ่าวสามหาด
12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะพีพีดอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
14:30 น. เรือออกจากท่าเรืออ่าวต้นไทร เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
16:00 น. เรือถึงท่าเรือรัษฎา ส่งกลับที่พัก
17.30 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เกาะราชาเต็มวันเลือก >>  เกาะรายา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะราชา เป็นอีกเกาะหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของหมู่เกาะภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย การเดินทางก็สะดวกสบาย เรานำเที่ยวแบบ ไปเช้าเย็นกลับ ด้วยเรือ Speed Boat
08.00 น. รถรอรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณพัก
08.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอุปกรณ์ มุ่งหน้าสู่เกาะราชาใหญ่
09.30 น. ถึงเกาะราชา บริเวณอ่าวปะตก ท่านสามารถเลือกดำผิวน้ำชมปะการัง เล่นน้ำ เดินเล่นริมชายหาดหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.45 น. เดินทางออกไปดำผิวน้ำชมปะการังบริเวณ อ่าวขอนแค และ อ่าวสยาม
12.00 น. เดินทางต่อไปยังหาดอ่าวสยามเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยและอาหารทะเลหลากเมนู ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. หลังอาหารท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะ ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารฝูงปลา มากมายนานาพันธุ์หลากสีสัน การดำน้ำ หรือการเดินเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายขาวสะอาด
15:30 น. ออกเดินทางจากเกาะราชา เดินทางกลับท่าเรือ
16.15 น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง เดินทางไปสนามบิน หรือ บขส.
19.00 น. เดินทางกลับด้วยความประทับใจ และ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการรวม
1. ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
2. ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ครึ่งวันช่วงบ่าย
3. เลือกทัวร์ทางทะเลเกาะพีพี เรือใหญ่, หรือ เกาะราชา 1 ทัวร์พร้อมอาหารเที่ยง
4. รถรับส่งทุกโปรแกรมทัวร์
5. รถ รับ – ส่งระหว่างสถานีขนส่งหรือสนามบิน – โรงแรม

ค่าทัวร์ไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับภูเก็ต
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าซักรีด, มินิบาร์, อาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งเองในโรงแรม

error: Content is protected !!