ทัวร์กระบี่ทะเลแหวก

ทะเลแหวก ปรากฏการณ์ที่เกิดจากน้ำขึ้นน้ำลง ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วง ก่อนและหลังวันขึ้น ๑๕ ค่ำราว ๕ วัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่น้ำลงต่ำสุด จะมองเห็นสันทรายชัดและกว้างที่สุด เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกยกย่องให้เป็น Unseen in Thailand ความน่าสนใจของ ทะเลแหวก กระบี่ อยู่ตรงที่เราสามารถเดินผ่านจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งได้  แต่เป็นเฉพาะช่วงที่น้ำทะเลลดลงในแต่ละวันเท่านั้น  เมื่อน้ำทะเลลดลงจะดูเหมือนทะเลได้แยกออกจากกัน แนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเรื่อยๆ เชื่อมสามเกาะเข้าด้วยกัน คือ เกาะทับ เกาะหม้อ และ เกาะไก่ ทำให้เป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่า “ ทะเลแหวก

ทัวร์กระบี่ทะเลแหวก

ทัวร์กระบี่ทะเลแหวก เรือใหญ่+เรือสปีดโบ๊ท

โปรแกรมทัวร์กระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – เกาะทับ – เกาะไก่ – หาดพระนาง – หาดไร่เล 
07.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก ภูเก็ต  นำท่านสู่ท่าเรือรัษฏา ตัวเมืองภูเก็ต
08.30 น. เรืออ่าวนางปริ้นเซส ออกเดินทางจากท่าเรือรัษฏา มุ่งหน้าสู่หาดนพรัตน์ธารา
10.15 น. ถึงหาดนพรัตน์ธารา กระบี่
10:30 น. ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมต่อติดกันระหว่างเกาะทับ และ เกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ท่ามกลางฝูงปลาที่สวยงามมากมาย หลากชนิดที่เกาะไก่ ปอดะ (ใช้เรือสปีดโบ้ทนำเที่ยวจอดให้ลงไปเดินเล่นบนสันทรายทะเลแหวก และจอดเล่นน้ำอยู่ใกล้กับทะเลแหวก)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย บรรยากาศติดริมทะเล ณ แซนด์ซี รีสอร์ท หาดไร่เลย์
13.30 น. เดินชมหาดพระนาง และ สักการะบูชา โต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านบริเวณนี้ พร้อมชมหินงอกหินย้อย ที่ “ถ้ำพระนาง” หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลย์ และหาดพระนาง
15.00 น. ออกเดินทางจากหาดไร่เลย์
15:30 น. ออกเดินทางจากหาดนพรัตน์ธารา มุ่งหน้าสู่เกาะภูเก็ต
17.20 น. ถึงท่าเรือรัษฏา ภูเก็ต
18:30 น. รถนำท่านส่งถึงที่พัก โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการทัวร์กระบี่ทะเลแหวกเรือใหญ่+เรือสปีดโบ๊ท
ผู้ใหญ่ คนละ 1500 บาท เด็กอายุ 4-11 ขวบ คนละ 1300 บาท
ค่าอุทยานผู้ใหญ่ชาวไทย คนละ40 บาท ค่าอุทยานเด็กชาวไทย คนละ20 บาท
ค่าอุทยานผู้ใหญ่ต่างชาติ คนละ400 บาท ค่าอุทยานเด็กต่างชาติ คนละ200 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 

ค่าบริการรวม
1. รถรับส่งจากโรงแรมที่พักโซนตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มท่านละ 100-650บาท
2. อาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารบนหาดไร่เล และอาหารว่างระหว่างทริป
3. อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling หน้ากาก, เสื้อชูชีพ, ท่อหายใจ
4. ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการบนเรือ
5. มัคคุเทศก์นำเที่ยว ภาษาไทย/อังกฤษ
6. ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มนักท่องเที่ยว
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศโดยไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้
โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นที่สุด

error: Content is protected !!